PLA D'ESTUDIS - MÚSICA

ensenyaments reglats

ENSENYAMENTS ELEMENTALS REGLATS

(a partir de 8 anys)

ENSENYAMENTS PRoFESSIONALS

(a partir de 12 anys)

ensenyaments no reglats

SENSIBILITZACIÓ A LA MÚSICA

(4 i 5 anys)

INICIACIÓ A LA MÚSICA

(6 i 7 anys)

MÚSICA A MIDA

(a partir de 12 anys)

MÚSICA A MIDA - ADULTS

(a partir de 18 anys)