agenda

AGENDA

L'agenda del centre es divideix en diferents blocs atenent la naturalesa de l'activitat. Per una banda, les activitats, classes magistrals i tallers organitzats directament pel centre. També compartim amb vosaltres l'agenda dels cicles de concerts organitzats pel departament de cultura de l'Ajuntament de Manacor. Finalment, les colònies musicals que tot i que el centre no n'és l'organitzador hi col·labora activament.

Tota l'activitat es recull a l'apartat de l'agenda del centre on es pot visualitzar a través d'un calendari.