EL CENTRE

PRESENTACIÓ

El centre ha contribuït al llarg de la seva història a la formació d’un gran nombre de persones, tant en la vessant de la música com en la de la dansa, i per ella és prioritat que la pràctica d’aquestes arts ajudi a que, sense pensar en una dedicació professional, puguin tenir una formació que els permeti gaudir de l’ús d’un instrument així com disposar dels coneixements necessaris per entendre la música i la dansa i poder fruir-ne tota la vida.

El centre té com objectiu principal el de donar una formació artística de qualitat a aquells nins, nines, joves i adults, atenent les capacitats i interessos individuals de l'usuari. Al mateix temps proporciona la formació necessària a aquells alumnes que en un futur optin per la via professional.

Paral·lelament a la seva activitat acadèmica, al llarg del curs escolar el Conservatori Municipal de Manacor ofereix diversos tallers oberts als ciutadans, concerts públics, cursos de perfeccionament, classes magistrals i altres tipus d'activitats.

DADES DEL CENTRE

Codi de centre: 07015598

Denominació genèrica: Conservatori Elemental i Professional de Música

Denominació específica: Conservatori Municipal de Manacor

Titular: Ajuntament de Manacor