ESCOLES VINCULADES

escola municipal de música de porto cristo


L’escola de Música de Porto Cristo va néixer el gener de l’any 2000. Va ser impulsada per un grup de pares que pertanyien a l’APIMA del col·legi Mitjà de Mar, entre ells, Josep Barrull i Pedro Moratilla, que varen ser els principals fundadors, i obtengueren el suport del delegat de Porto Cristo en aquell moment, Jaume Brunet.

Els primers anys es va gestionar a través de l’APIMA de Mitjà de Mar, però després el volum d’alumnes i despeses va ser massa gran i es va haver de crear una associació de pares i mares només de l’escola de música. L’Ajuntament subvencionava l’escola per poder contractar el professorat i la compra d’instruments i materials.

En el curs 2012-2013, l’Ajuntament no va poder continuar subvencionant a  l’escola com a associació que va passar a ser una seu de l’Escola de Música de Manacor.

DADES DE CONTACTE

Lloc web

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPDEPERA - AULA D'AMPLIACIÓ

L’Escola Municipal de Música de Capdepera té, entre les seves finalitats, la de proporcionar una formació artística de qualitat encaminada a l’expansió i enriquiment cultural i musical del municipi. Capdepera, compta amb una llarga tradició musical on molts ciutadans del municipi en algun moment de la seva vida han format part d’entitats significatives que els han acostat la música d’una manera o altra.

Resolució de 16 de gener de 2023 per la qual s'autoritza una aula d'ampliació del Conservatori de Manacor a les instal·lacions de l'Escola de Música Reconeguda de Capdepera.

DADES DE CONTACTE

Lloc web