EQUIP HUMÀ

equip directiu

JAUME TOMÀS VICENS, director.

director@conservatoridemanacor.es

VICTOR XAVIER FERRAGUT MASSANET, cap d'estudis.

capdestudis@conservatoridemanacor.es

MARIA ROSSELLÓ RIERA, secretària acadèmica.

secretariacademica@conservatoridemanacor.es

EQUIP DOCENT

PERE LLUIS ABRAHAM MAS, harmonia, fonaments de la composició, anàlisi i piano complementari.

pabraham@conservatoridemanacor.es


FRANCISCO AMENGUAL RIPOLL, violí.

famengual@conservatoridemanacor.es


FRANCISCA MARIA ASENSIO CONTESTÍ, violí.

fasensio@conservatoridemanacor.es

 

MARIA ROSA BALLESTER ZAMORANO, percussió i conjunt instrumental.

mrballester@conservatoridemanacor.es


ANTÒNIA BASSA SUREDA, flauta travessera i conjunt instrumental.

abassa@conservatoridemanacor.es


ESTEBAN BELINCHÓN DE LA BANDA, violoncel.

ebelinchon@conservatoridemanacor.es


LAURA BIBILONI SANS, flauta travessera.

lbibiloni@conservatoridemanacor.es


MARGALIDA CALAFELL VENY, trompa.

mcalafell@conservatoridemanacor.es


MARIA DE LLUC COLL COMAS, pianista repertorista.

mcoll@conservatoridemanacor.es


VÍCTOR XAVIER FERRAGUT MASSANET, tuba.

vferragut@conservatoridemanacor.es


MARC FORTEZA JUAN, llenguatge musical, conjunt instrumental i conjunt vocal.

mforteza@conservatoridemanacor.es


ENRIQUE ANTONIO GARCIA HUERTO, trompeta.

egarcia@conservatoridemanacor.es


PABLO GOTERRIS BONET, saxòfon.

pgoterris@conservatoridemanacor.es


XAVIER JUAN POMÉS, contrabaix, conjunt instrumental i iniciació a la música.

xjuan@conservatoridemanacor.es


ANDREA JURADO BAUTISTA, piano, acompanyament i llenguatge musical.

ajurado@conservatoridemanacor.es


MARIA EUGENIA LAVOCHNIK, cant i conjunt vocal.

melavochnik@conservatoridemanacor.es


LOLA LLOBERAS PERSIVA, dansa.

lloberas@conservatoridemanacor.es


MIQUEL ÀNGEL LLULL FEBRER, clarinet.

mllull@conservatoridemanacor.es


ADRIANA ORIA POSADA, oboè.

aoria@conservatoridemanacor.es


MARIA PUIGSERVER TORRES, saxòfon i llenguatge musical.

mpuigserver@conservatoridemanacor.es


LAIA QUERALT MARTÍ, clarinet, història de la música i sensibilització a la música.

lqueralt@conservatoridemanacor.es


MARIANO RANCICH, piano.

mrancich@conservatoridemanacor.es


DIEGO RIUDAVETS, trombó.

driudavets@conservatoridemanacor.es


MARIA ROSSELLÓ RIERA, cant.

mrossello@conservatoridemanacor.es


DANIEL SALOM FUSTER, guitarra elèctrica.

salom@conservatoridemanacor.es


MIQUEL SAMPOL SAMPOL, guitarra i conjunt instrumental.

msampol@conservatoridemanacor.es


TONI SÁNCHEZ SÁNCHEZ, piano i conjunt instrumental.

tsanchez@conservatoridemanacor.es


MIQUEL SANTANDREU SUNYER, fagot i conjunt instrumental.

msantandreu@conservatoridemanacor.es


JAUME TOMÀS VICENS, piano.

jtomas@conservatoridemanacor.es


TONI VALLESPIR POMAR, bateria.

tvallespir@conservatoridemanacor.es

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

MARIA CRISTINA SUREDA GOMILA, consergeria.

musica@manacor.org