LOCALITZACIÓ I INSTAL·LACIONS

LOCALITZACIÓ

DIRECCIÓ POSTAL

Carrer de la Fàbrica, núm. 2

Manacor

CP: 07500

INSTAL·LACIONS

L'edifici va ser inaugurat el 19 de desembre de 2004. El disseny de les instal·lacions és adequat per als ensenyaments de música i dansa, està adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda i està conformat per una estructura de tres plantes.

L'edifici dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblioteca, despatx de direcció i secretaria, així com serveis.