ADMISSIÓ

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Si tens interès en cursar qualsevol dels programes educatius del nostre centre cal fer la preinscripció mitjançant el següent formulari. El període de preinscripció per al curs següent s’obre entre els mesos de maig i juny, i la confirmació de matrícula es fa al setembre. Tot i això, una vegada iniciat el curs escolar pots realitzar la preinscripció fora dels períodes habituals. Si hi ha alguna vacant t’avisarem.

Pots consultar tota la informació sobre els períodes de preinscripció, matrícula i/o proves d'accés al següent enllaç. +info

MÚSICA - RODA - ASSIGNACIÓ PROVISIONAL especialitat

Roda - Assignació instrument.xlsx

MÚSICA - PROVES D'ACCÉS - RESULTATS

RESULTATS JUNY 2024 - PER PUBLICAR.xlsx

MÚSICA - PROVES D'ACCÉS - ORIENTACIONS GENERALS

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Per accedir als estudis reglats d’ensenyaments elementals de música cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de la persona que es presenta.

Consulteu al centre per obtenir informació sobre la prova d'accés a cursos diferents de primer.

ensenyaments professionals

Per accedir als estudis reglats d’ensenyaments professionals de música cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de la persona que es presenta.

La prova d'accés al primer curs dels estudis d'ensenyaments professionals consta de dues parts:

Consulteu al centre per obtenir informació sobre la prova d'accés a cursos diferents de primer.


MÚSICA - PROVES D'ACCÉS - ORIENTACIONS PER A LLENGUATGE MUSICAL

MÚSICA - PROVES D'ACCÉS - ORIENTACIONS PER ESPECIALITAT

A continuació trobaràs els requisits i el format de la prova per accedir a cada un dels nivells d'acord a l'especilitat instrumental. 

Clarinet

CLARINET


CONTRABAIX


FAGOT


FLAUTA TRAVESSERA


GUITARRA


OBOÈ


PERCUSSIÓ


PIANO


SAXÒFON


TROMBÓ


TROMPA


TROMPETA


TUBA


VIOLA


VIOLÍ


VIOLONCEL